Та регистр болон бүртгэлтэй утасны дугаараа оруулж баталгаажуулах кодыг идэвхжүүлснээр өөрийн зээлийн мэдээллийг харах боломжтой.
1 Step 1
Регистрийн дугаар
Баталгаажуулах: Утасны дугаар
Баталгаажуулах код