Барьцаанд авах эдлэл

Зээлийн нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ

5%

  1. Зээлдэгч 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  2. Барьцааны эд зүйлс нь өөрийн өмчлөлийн, эрхийн зөрчилгүй эд зүйлс байна
  3. Бурхан шашны болон соёлын өвд бүртгэгдсэн эд зүйлсийг барьцаанд
    авахгүй

ХАРИЛЦАГЧ ТА ДООРХ МАТЕРИАЛУУДЫН АЛЬ НЭГИЙГ АШИГЛАН МАНАЙХААС ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛОМЖТОЙ.

  • Цахим үнэмлэх
  • Жолооны үнэмлэх
  • Гадаад паспорт
  • Цахим үнэмлэх лавлагаа 

Онцлох зүйлс

Анхаарах зүйлс

Анхаарах зүйлс